Jagiellonian University Repository

"Bycie razem w oddzieleniu" : inscenizowana partycypacja

pcg.skipToMenu

"Bycie razem w oddzieleniu" : inscenizowana partycypacja

Show full item record

dc.contributor.author Kwaśniewska-Mikuła, Monika [SAP14006421] pl
dc.date.accessioned 2018-02-06T08:22:20Z
dc.date.available 2018-02-06T08:22:20Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1233-0477 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49731
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title "Bycie razem w oddzieleniu" : inscenizowana partycypacja pl
dc.title.alternative "Being separate together" : staged participation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-12 pl
dc.description.additional Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie: Flaga nr 5. Na publikacji autorka podpisana: Kwaśniewska Monika pl
dc.abstract.en Writing on Flag No. 5, initiated by Monika Drożyńska for the Theater Institute in Warsaw program (21-24.09.2017), Monika Kwaśniewska stresses the genre heterogeneity of the project, and examines the differences in the perception of participation, authorship, and hierarchy in the theater, the visual arts, and performance. At the same time, she explores the relationships between art, the institution, and the public, political, and national space. pl
dc.abstract.other Pisząc o "Fladze nr 5" zainicjowanej przez Monikę Drożyńską w ramach programu Placówka Instytutu Teatralnego w Warszawie (21-24.09.2017), Monika Kwaśniewska podkreśla heterogeniczność gatunkową projektu i rozważa różnice w postrzeganiu m.in. partycypacji, autorstwa, hierarchii w obrębie teatru, sztuk wizualnych i performansu. Jednocześnie bada relacje między sztuką, instytucją a przestrzenią publiczną, polityczną i narodową. pl
dc.subject.pl sztuka partycypacyjna pl
dc.subject.pl instytucja pl
dc.subject.pl sztuki performatywne pl
dc.subject.pl teatr pl
dc.subject.pl sztuki wizualne pl
dc.subject.pl wspólnota wyobrażona pl
dc.subject.en participatory art pl
dc.subject.en institution pl
dc.subject.en performance art pl
dc.subject.en theatre pl
dc.subject.en visual arts pl
dc.subject.en imaginary community; pl
dc.description.number 142 pl
dc.description.publication 1,0 pl
dc.title.journal Didaskalia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 14


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)