Jagiellonian University Repository

Powroty do close reading we współczesnych lekturach literatury XX wieku

pcg.skipToMenu

Powroty do close reading we współczesnych lekturach literatury XX wieku

Show full item record

dc.contributor.author Cieślak-Sokołowski, Tomasz [SAP11019920] pl
dc.date.accessioned 2018-02-05T08:33:53Z
dc.date.available 2018-02-05T08:33:53Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1508-6305 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49715
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Powroty do close reading we współczesnych lekturach literatury XX wieku pl
dc.title.alternative The return of close reading in contemporary interpretations of 20th century literatures pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-48 pl
dc.identifier.weblink http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/5006/pdf_6 pl
dc.abstract.pl Artykuł skupia się na próbie opisania współczesnych dyskusji na temat kategorii close reading. Jednocześnie autor tekstu zwraca uwagę na szczególny status współczesnych badań literackich, którym nie tyle zależy na zmianach paradygmatów, ile dynamice rewizyjnych korekt, przesunięć i rekonfiguracji. pl
dc.abstract.en The present article offers an insight into contemporary discussions concerning the category of close reading. It is in such a context that the author is able to shed light upon the special status of such forms of contemporary literary criticism that do not attempt to change paradigms, but rather are organized by gestures of corrections and reconfiguration. Postulating the "return of close reading", the author departs from the basic tenets of New Criticism to illustrate some of the more recent concepts of what close reading is today and how they affect the interpretation of contemporary works of literature and, by extension, texts of culture. pl
dc.subject.pl close reading pl
dc.subject.pl Nowa Krytyka pl
dc.subject.pl interpretacja pl
dc.subject.pl literatura XX wieku pl
dc.subject.en close reading pl
dc.subject.en New Criticism pl
dc.subject.en interpretation pl
dc.subject.en 20th century literature pl
dc.description.number 1 (34) pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eissn 2544-3186 pl
dc.title.journal Er(r)go pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-02 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska