Jagiellonian University Repository

An early north-western Karaim Bible translation from 1720 : part 1 : The Torah

pcg.skipToMenu

An early north-western Karaim Bible translation from 1720 : part 1 : The Torah

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa