Jagiellonian University Repository

Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo

Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na ...

Show full item record

dc.contributor.author Matlak, Andrzej [SAP11014791] pl
dc.date.accessioned 2015-04-14T11:08:11Z
dc.date.available 2015-04-14T11:08:11Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1689-7080 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4969
dc.language pol pl
dc.title Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo pl
dc.title.alternative Legal protection of technical measures protecting works against the background of Court of Justice judgment of 23 January 2014 in the Nintendo case pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-83 pl
dc.description.number 4 (126) pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Własności Intelektualnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)