Jagiellonian University Repository

O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektorych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji

pcg.skipToMenu

O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektorych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji

Show full item record

dc.contributor.author Stec, Mirosław [SAP11006684] pl
dc.date.accessioned 2018-02-03T09:15:04Z
dc.date.available 2018-02-03T09:15:04Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0035-9629 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49699
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektorych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji pl
dc.title.alternative On the need for re-interpretation (and not only) of some concepts of territorial self-government tasks and competencies pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 33-47 pl
dc.identifier.weblink https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/download/10135/9720 pl
dc.description.volume 79 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.14746/rpeis.2017.79.3.4 pl
dc.title.journal Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-31 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa