Jagiellonian University Repository

O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektorych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji

pcg.skipToMenu

O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektorych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa