Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Matlak Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Matlak Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Matlak Andrzej