Jagiellonian University Repository

Dlaczego w biologii tak trudno być "rewolucjonistą"?

Dlaczego w biologii tak trudno być "rewolucjonistą"?

Show full item record

dc.contributor.author Stencel, Adrian [USOS166020] pl
dc.contributor.author Proszewska, Agnieszka [USOS111256] pl
dc.date.accessioned 2018-02-02T13:24:25Z
dc.date.available 2018-02-02T13:24:25Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2084-977X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49650
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Dlaczego w biologii tak trudno być "rewolucjonistą"? pl
dc.title.alternative Why is it so hard to be a "revolutionist" in biology? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-14 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 14 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Scisle+15+2_2017/fcea0bb1-b79c-47fa-ae7a-f2573c5b7120#page=7 pl
dc.abstract.pl Zrozumienie tego, w jaki sposób tworzy się i rozwija wiedza naukowa, jest bardzo złożonym problemem. W myśl popularnego poglądu, rozpowszechnionego między innymi przez Thomasa Kuhna, co jakiś czas nauka przechodzi okresy tak zwanych rewolucji - diametralnych zmian w pojmowaniu otaczającej nas rzeczywistości, które zmieniają sposób widzenia świata. Taka wizja rozwoju wiedzy jest szczególnie widoczna w historii fizyki. Ciekawym zagadnieniem wydaje się próba odpowiedzi na pytanie, czy podobne przełomy mają miejsce także w innych naukach, w tym w naukach biologicznych. Celem tego artykułu jest wykazanie, że występujące w nauce rewolucje na gruncie biologii mogą mieć specyficzny, lokalny charakter i dotyczyć tylko niektórych jej działów. Hipoteza ta zostanie omówiona na przykładzie analizy wpływu mikrobiomiki na koncepcję organizmu. pl
dc.abstract.en Understanding how science is created and developed is a very complex problem. Many claim that once in a while the science goes through periods of so-called "revolutions" - diametric changes in the perception of the reality, that change the way we see the world. Such a vision of the development of knowledge is particularly evident in the history of physics. Do similar breakthroughs take place in other sciences, such as biology or chemistry, as well? Our main objective is to demonstrate that the scientific revolutions in biology can have a specific, local, character and concern only some particular branches of biology. This hypothesis will be discussed by analyzing the impact of microbiomics on the concept of the organism. pl
dc.subject.pl mikrobiomika pl
dc.subject.pl filozofia nauki pl
dc.subject.pl filozofia biologii pl
dc.subject.pl rewolucje naukowe pl
dc.subject.en microbiomics pl
dc.subject.en philosophy of science pl
dc.subject.en philosophy of biology pl
dc.subject.en scientific revolutions pl
dc.description.number 15 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-3827 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-02 pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska