Jagiellonian University Repository

Stanowisko badawcze do wizualizacji przepływu powietrza wokół izolowanego koła samochodowego

Stanowisko badawcze do wizualizacji przepływu powietrza ...

Show full item record

dc.contributor.author Leśniewicz, Paweł pl
dc.date.accessioned 2018-02-02T13:13:26Z
dc.date.available 2018-02-02T13:13:26Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2084-977X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49647
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Stanowisko badawcze do wizualizacji przepływu powietrza wokół izolowanego koła samochodowego pl
dc.title.alternative Test stand to visualize the air flow around the isolated vehicle wheel pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 31-38 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 38 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Scisle+15+2_2017/fcea0bb1-b79c-47fa-ae7a-f2573c5b7120#page=31 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawienie stanowiska badawczego zbudowanego w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej w celu analizy oporu aerodynamicznego obracającego się koła samochodowego. Głównym elementem stanowiska jest bieżnia składająca się z bezszwowo łączonego pasa, który został rozciągnięty między dwoma rolkami. Napędzanie pasa oraz sterowanie jego prędkością uzyskano dzięki zastosowaniu silnika elektrycznego wraz z falownikiem. Prędkość jest monitorowana przy użyciu dwóch czujników laserowych. Odpowiednią pozycję testowanego modelu osiągnięto dzięki zastosowaniu ramienia pomiarowego zapewniającego stabilizację koła. Stanowisko zostało umieszczone w tunelu aerodynamicznym oraz zastosowane do badań mających na celu analizę przepływu powietrza wokół obracającego się koła. W tym celu zostało ono wyposażone w zestaw kamer oraz laser służące do wizualizacji przepływu metodą PIV. pl
dc.abstract.en The following article presents a test stand built at the Institute of Turbomachinery of Lodz University of Technology to analyse the aerodynamic resistance of a rotating vehicle wheel. The main component of the stand is an aluminium frame together with polyurethane belt that has been stretched between two rollers. The belt drive and speed control were obtained by using an electric motor with an inverter. Velocity is continuously monitored using two laser sensors. The correct position of the tested model is achieved by using a measuring arm to stabilize the wheel. Test stand was placed in the aerodynamic tunnel and used for research related to the research of the air flow around the rotating wheel. For this purpose, stand was equipped with a set of cameras and a laser for PIV visualization. pl
dc.subject.pl wizualizacja przepływu pl
dc.subject.pl PIV pl
dc.subject.pl aerodynamika pl
dc.subject.en flow visualisation pl
dc.subject.en PIV pl
dc.subject.en aerodynamics pl
dc.description.number 15 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-3827 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-02 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska