Jagiellonian University Repository

Wpływ obciążenia rozciągającego na tłumienie wybranych tekstylnych linii transmisyjnych

Wpływ obciążenia rozciągającego na tłumienie wybranych ...

Show full item record

dc.contributor.author Kubiak, Paweł pl
dc.contributor.author Leśnikowski, Jacek pl
dc.date.accessioned 2018-02-02T12:27:18Z
dc.date.available 2018-02-02T12:27:18Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2084-977X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49631
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wpływ obciążenia rozciągającego na tłumienie wybranych tekstylnych linii transmisyjnych pl
dc.title.alternative The impact of the tensile load to the attenuation of selected textile transmission lines pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-29 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 29 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Scisle+15+2_2017/fcea0bb1-b79c-47fa-ae7a-f2573c5b7120#page=15 pl
dc.abstract.pl Artykuł porusza zagadnienia związane z pomiarami i analizą wpływu naprężeń mechanicznych powstających przy rozciąganiu tekstylnych linii transmisyjnych, umiesz-czonych na płaskich wyrobach włókienniczych, na ich zdolności przesyłowe. Tekstylne linie transmisyjne, zbudowane z elektroprzewodzących materiałów tekstylnych umieszczonych na podłożach włókienniczych, przeznaczone są do przesyłania sygnałów elektrycznych. Opisane badania obejmują pomiary parametru S21 w szerokim zakresie częstotliwości sięgającym 5 GHz. Parametr ten odzwierciedla stopień tłumienia sygnału elektrycznego przechodzącego przez testowaną linię. W artykule przedstawiono wpływ działania długotrwałych naprężeń mechanicznych na parametr S21 trzech przykładowych linii transmisyjnych przed cyklem rozciągania i po nim. pl
dc.abstract.en The article is about measurements and analysis of the effect of mechanical stresses during stretching up the textile transmission lines, placed on flat textile products, to their transmission capability. Textile transmission lines, constructed of electrically conductive textile materials placed on textile substrates, are designed for the electrical signals transmission. Studies includes measurements of S21 parameter over a wide frequency range up to 5 GHz. This parameter describes the attenuation of electrical signal passed through the test line. This article presents the effect of long-lasting mechanical stress on S21 parameter of three sample transmission lines before and after the stretching cycle. pl
dc.subject.pl linie transmisyjne pl
dc.subject.pl przesyłanie sygnałów pl
dc.subject.pl linie sygnałowe pl
dc.subject.pl tekstronika pl
dc.subject.pl naprężenia mechaniczne w tekstyliach pl
dc.subject.en transmission lines pl
dc.subject.en signal transmission pl
dc.subject.en signal lines pl
dc.subject.en textronic pl
dc.subject.en mechanical stresses in textiles pl
dc.description.number 15 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-3827 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-02 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska