Jagiellonian University Repository

Wpływ obciążenia rozciągającego na tłumienie wybranych tekstylnych linii transmisyjnych

Wpływ obciążenia rozciągającego na tłumienie wybranych ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska