Jagiellonian University Repository

Zasada bezpodstawnego wzbogacenia w prawie angielskim

pcg.skipToMenu

Zasada bezpodstawnego wzbogacenia w prawie angielskim

Show full item record

dc.contributor.author Halberda, Jan [SAP11019685] pl
dc.date.accessioned 2015-04-14T10:38:03Z
dc.date.available 2015-04-14T10:38:03Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1895-1279 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4961
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Zasada bezpodstawnego wzbogacenia w prawie angielskim pl
dc.title.alternative Unjust enrichment in English law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 91-104 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem artykułu jest bezpodstawne wzbogacenie w prawie angielskim. Autor przedstawia ewolucję law of restitution w XVIII-XX w., uzyskanie przez bezpodstawne wzbogacenie statusu osobnego działu prawa. Następnie omawia przesłanki bezpodstawne wzbogacenie prezentując obecny w nauce spór o to czy instytucja oparta jest na tzw. unjust factors czy na zasadzie bezpodstawności wzbogacenia. Spór przedstawiony jest m.in. na przykładzie procesów dotyczących restytucji świadczeń spełnionych w wykona-niu kontraktów terminowych oraz zwrotu należności podatkowych prowadzonych na przełomie XX i XXI w. Autor omawia zagadnienia przedawnienia świadczenia restytu-cyjnego w kontekście deklaratoryjnej teorii common law. pl
dc.abstract.en The subject of the article is the unjust enrichment in English law. The author presents the evolution of the law of restitution in the 18th and 20th centuries. Then he discusses the required elements for a claim in unjust enrichment, presenting the current dispute whether the cause of action is based on the so-called unjust factors or on the basis of unjust enrichment. The dispute is presented, among others on the example of cases regarding the restitution of benefits rendered in the performance of swap contracts and the refund of tax receivables conducted at the turn of the 20th and 21st centuries. The author discusses the issues of limitation period for the restitution claims in the context of the declarative theory of common law. pl
dc.subject.pl prawo cywilne pl
dc.subject.pl prawo zobowiązań pl
dc.subject.pl prawo angielskie pl
dc.subject.pl common law pl
dc.subject.pl bezpodstawne wzbogacenie pl
dc.subject.en civil law pl
dc.subject.en law of obligations pl
dc.subject.en English law pl
dc.subject.en common law pl
dc.subject.en unjust enrichment pl
dc.subject.en law of restitution pl
dc.subject.en unjust factor pl
dc.subject.en absence of basis pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 2 (33) pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 1,6 pl
dc.title.journal Studia Prawa Prywatnego pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Halberda, Jan: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 5


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)