Jagiellonian University Repository

Jakim prawem toną statki? : rzecz o Etyce przekonań W.K. Clifforda

Jakim prawem toną statki? : rzecz o Etyce przekonań ...

Show full item record

dc.contributor.author Dyrda, Adam [SAP13006245] pl
dc.contributor.author Dubowska, Marta [USOS162041] pl
dc.date.accessioned 2018-02-02T11:56:20Z
dc.date.available 2018-02-02T11:56:20Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1508-6305 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49619
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Jakim prawem toną statki? : rzecz o Etyce przekonań W.K. Clifforda pl
dc.title.alternative By what right do ships sink? : on W. K. Clifford’s The Ethics of Belief pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 147-166 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. pl
dc.identifier.weblink http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/viewFile/5100/pdf_35 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do lektury polskiego tłumaczenia słynnego eseju Williama Kingdona Clifforda pt. Etyka przekonań. Skupia się on na wiktoriańskich korzeniach jego myśli, a także na określeniu relacji w jakiej ta myśl pozostaje do pewnych innych poglądów prezentowanych przede wszystkim w tradycji nowożytnej filozofii anglosaskiej. Po przedstawieniu wybranych aspektów historycznych następuję rekonstrukcja głównych ewidencjalistycznych tez Clifforda, z których ta najważniejsza (i najsłynniejsza) brzmi: „Zawsze, wszędzie i bez względu na osobę niesłusznie jest żywić przekonania oparte na niedostatecznym świadectwie”. Ponieważ najbardziej zażartym krytykiem tezy Clifforda był William James, to jego argumenty są przede wszystkich omawiane. Prezentacji argumentów tych towarzyszy komentarz, wskazujący na ich współczesne filozoficzne znaczenie. Zważywszy na to, że Clifford jest oskarżany przez nieżyczliwych krytyków (do jakich należał niewątpliwie James) o przesadny radykalizm, w artykule zostają zasugerowane też pewne linie obrony twierdzeń Clifforda. pl
dc.abstract.en The article contains an introduction to the Polish translation of William Kingdon Clifford’s famous essay The Ethics of Belief. It focuses on the Victorian origins of Clifford’s thought and its relations to other major figures of the time. The historical elements are followed by a reconstruction of Clifford’s main points, including his major evidential thesis according to which “it is [morally] wrong always, everywhere, and for anyone, to believe anything upon insufficient evidence.” The most fierce critic of Clifford was William James; his arguments are presented and briefly commented upon with regard to their contemporary relevance. Clifford is usually accused of radicalism by uncharitable readers and critics; the article proposes possible defence against such accusations. pl
dc.subject.pl filozofia brytyjska, epistemologia, William Kingdon Clifford, Etyka przekonań, krytyka filozoficzna, praktyka kulturowa pl
dc.subject.en British philosophy, epistemology, William Kingdon Clifford, The Ethics of Belief, philosophical criticism, cultural practice pl
dc.description.number 2 (35) pl
dc.description.points 11 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.eissn 2544-3186 pl
dc.title.journal Er(r)go pl
dc.title.volume Kanon, ideologia, wartość pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-02 pl
dc.participation Dyrda, Adam: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Teorii Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa