Jagiellonian University Repository

Myśli i słowa : literatura - kultura - nauka o języku : podręcznik do języka polskiego kl. III gimnazjum

pcg.skipToMenu

Myśli i słowa : literatura - kultura - nauka o języku : podręcznik do języka polskiego kl. III gimnazjum

Show full item record

dc.contributor.author Nowak, Ewa [SAP11013190] pl
dc.contributor.author Gaweł, Joanna pl
dc.contributor.editor Kopeć-Kubit, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2018-02-01T22:31:36Z
dc.date.available 2018-02-01T22:31:36Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-02-15916-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49592
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Myśli i słowa : literatura - kultura - nauka o języku : podręcznik do języka polskiego kl. III gimnazjum pl
dc.title.alternative Thoughts and words : literature - culture - knowledge of language : workbook of Polish language for III class of gymnasium pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne pl
dc.description.physical 328 pl
dc.description.additional Podręcznik wpisany do wykazu podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, dostosowanych do wieloletniego użytku (na podstawie art. 22 ustawy z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty) pl
dc.description.publication 28 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype Handbook pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)