Jagiellonian University Repository

"Przeklęta pierwsza linijka" Jean-Marie Laclavetine’a i "Gniazdo światów" Marka S. Huberatha jako nowe książki zbójeckie

pcg.skipToMenu

"Przeklęta pierwsza linijka" Jean-Marie Laclavetine’a i "Gniazdo światów" Marka S. Huberatha jako nowe książki zbójeckie

Show full item record

dc.contributor.author Całek, Anita [SAP11020075] pl
dc.contributor.editor Płaszczewska, Olga [SAP11018092] pl
dc.contributor.editor Siwiec, Magdalena [SAP11017664] pl
dc.date.accessioned 2018-02-01T22:18:24Z
dc.date.available 2018-02-01T22:18:24Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4297-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49591
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title "Przeklęta pierwsza linijka" Jean-Marie Laclavetine’a i "Gniazdo światów" Marka S. Huberatha jako nowe książki zbójeckie pl
dc.title.alternative Jean-Marie Laclavetine’s "Première Ligne" and Marek S. Huberath’s "The Nest of Worlds" as new rogue books pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 321-336 pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Artykuł ten jest analizą porównawczą dwóch utworów postmodernistycznych powstałych w tym samym czasie - debiutu powieściowego Marka S. Huberatha oraz uznanej powieści francuskiego pisarza Jean-Marie Laclavetine’a - w kontekście mechanizmu "książek zbójeckich", zaproponowanego przez Marię Cieślę-Korytowską. Analizowane teksty, na różny sposób zainspirowane powieścią Jeśli zimową nocą podróżny Italo Calvino oraz myślą Umberta Eco na temat Modelowego Autora i Czytelnika, wykorzystują mechanizmy konstrukcyjne charakterystyczne dla powieści postmodernistycznej w połączeniu z siłą oddziaływania konstrukcji "książki w książce", co prowokuje do zadawania pytań na temat wymiaru perswazyjnego obu utworów. pl
dc.abstract.en This article provides a comparative analysis of two postmodern novels written at the same time: Marek S. Huberath’s Nest of Worlds and Jean-Marie Laclavetine’s Première Ligne from the perspective of the "rogue books" model proposed by Maria Cieśla-Korytowska. The analyzed texts - inspired in a number of ways by Italo Calvino’s novel If on a winter's night a traveler and by Umberto Eco’s figures of the Model Author and the Model Reader - use mechanisms characteristic for the postmodern novel combined with the influential power of a-book-within-a-book narrative device. This, in turn, provokes questions about the persuasive dimension arouse in both novels. pl
dc.subject.pl powieść postmodernistyczna pl
dc.subject.pl książki zbójeckie pl
dc.subject.pl książka w książce pl
dc.subject.pl Umberto Eco pl
dc.subject.pl Italo Calvino pl
dc.subject.pl Maria Cieśla-Korytowska pl
dc.subject.pl Jean-Marie Laclavetine pl
dc.subject.pl Marek S. Huberath pl
dc.subject.en postmodern novel pl
dc.subject.en rogue book pl
dc.subject.en book-within-a-book pl
dc.subject.en Umberto Eco pl
dc.subject.en Maria Ciesla-Korytowska pl
dc.subject.en Italo Calvino pl
dc.subject.en Jean-Marie Laclavetine pl
dc.subject.en Marek S. Huberath pl
dc.description.publication 0,92 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9667-3 pl
dc.title.container Loci (non) communes : prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
dc.sourceinfo liczba autorów 27; liczba stron 448; liczba arkuszy wydawniczych 25; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych