Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wróg publiczny i inne dramaty węgierskie

Wróg publiczny i inne dramaty węgierskie

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Spiró, György pl
dc.contributor.author Tasnádi, István pl
dc.contributor.author Háy, János pl
dc.contributor.author Székely, Csaba pl
dc.contributor.author Pintér, Béla pl
dc.contributor.author Visky, András pl
dc.contributor.author Mikó, Csaba pl
dc.contributor.author Egressy, Zoltán pl
dc.contributor.author Mundruczó, Kornél pl
dc.contributor.author Wéber, Kata pl
dc.contributor.author Szabó, Borbála pl
dc.contributor.editor Pászt, Patricia [SAP14024523] pl
dc.date.accessioned 2018-01-31T14:43:52Z
dc.date.available 2018-01-31T14:43:52Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60699-34-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49516
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other kortárs magyar dráma pl
dc.subject.other kortárs magyar pl
dc.subject.other kortárs dráma pl
dc.subject.other magyar dráma pl
dc.title Wróg publiczny i inne dramaty węgierskie pl
dc.title.alternative Public enemy and other Hungarian dramas pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Agencja Dramatu i Teatru ADiT pl
dc.description.physical 552 pl
dc.description.additional Wybór dramatów: Patrycja Paszt, wstęp autorstwa Zsuzsa Radnóti. pl
dc.abstract.pl Antologia dramatu węgierskiego w wyborze Patricii Paszt w przekładach Jolanty Jarmołowicz i Daniela Warmuza to wybór dziesięciu nowych sztuk najwybitniejszych pisarzy węgierskich penetrujących obszar przemian, jaki ma miejsce w węgierskim teatrze od 1989 roku do dzisiaj, rozlicza tematy tabu, rozczarowania kapitalizmem, zjawiska uboczne kapitalizmu, takie jak samotność, poczucie alienacji czy brak poczucia wspólnoty. pl
dc.abstract.en A new Polish anthology of contemporary Hungarian drama entitled Public Enemy ('Közellenség') has been named the best foreign language script by critic Jacek Kopcinski of Teatr magazine. The immense anthology contains works by János Háy, Csaba Székely, Béla Pintér, András Visky, Csaba Mikó, Zoltán Egressy, Kornél Mundruczó, Borbála Szabó. The Polish translations were made by Jolanta Jarmołowicz and Daniel Warmuz with a preface by Zsuzsa Radnóti. pl
dc.abstract.other A magyar drámaantológia tíz új, jórészt 2010 után íródott magyar drámát tartalmaz, olyan neves szerzők tollából, mint Spiró György, Háy János, Egressy Zoltán, Tasnádi István, Székely Csaba, Pintér Béla, Visky András, Mikó Csaba, Mundruczó Kornél és Wéber Kata, valamint Szabó Borbála. A kötet előszavát a Kossuth díjjal kitüntetett kiváló dramaturg, Radnóti Zsuzsa jegyzi. pl
dc.subject.pl współczesny dramat węgierski pl
dc.subject.pl Antologia węgierska pl
dc.subject.pl węgierski pl
dc.subject.en contemporary Hungarian drama pl
dc.description.publication 34,5 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa pl
dc.subtype Antology pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach