Jagiellonian University Repository

Tatarzy we Lwowie w XIII-XVIII wieku : przyczynek do badań

Tatarzy we Lwowie w XIII-XVIII wieku : przyczynek do badań

Show full item record

dc.contributor.author Gąsiorowski, Stefan [SAP11016111] pl
dc.contributor.editor Sroka, Łukasz Tomasz pl
dc.contributor.editor Karolczak, Kazimierz pl
dc.date.accessioned 2015-04-14T09:37:23Z
dc.date.available 2015-04-14T09:37:23Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7271-861-X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4947
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Tatarzy we Lwowie w XIII-XVIII wieku : przyczynek do badań pl
dc.title.alternative Татари у Львові у XIII-XVIII століттях : причинок до дослідження pl
dc.title.alternative Tatari u L’vovì u XIII-XVIII stolìttâh : pričinok do doslìdžennâ pl
dc.title.alternative Tatars in Lviv from the 13th to 18th century : contribution to the study pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego pl
dc.description.physical 13-22 pl
dc.subject.pl Lwów XIII-XVIII w. pl
dc.subject.pl Tatarzy pl
dc.description.series Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025; nr 688 pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów miasta = Львів : місто, суспілство, культура : студії з історії міста = L'vìv : mìsto, suspìl'stvo, kul'tura : studìï z ìstorìï mìsta pl
dc.title.volume Życie codzienne miasta = Шоденне життя міста = Šodenne žittâ mìsta pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Judaistyki pl
dc.subtype Article pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)