Jagiellonian University Repository

Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów? : poradnik dla wychowawców i nauczycieli : TROS-KA materiały postdiagnostyczne

Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne ...

Show full item record

dc.contributor.author Domagała-Zyśk, Ewa pl
dc.contributor.author Knopik, Tomasz pl
dc.contributor.author Oszwa, Urszula pl
dc.contributor.author Knopik, Małgorzata pl
dc.contributor.author Konowałek, Aldona pl
dc.contributor.author Krajewska, Maria pl
dc.contributor.author Mazur, Jolanta [SAP14024808] pl
dc.contributor.author Sudewicz, Katarzyna pl
dc.contributor.author Zakrzewska, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2018-01-31T07:54:04Z
dc.date.available 2018-01-31T07:54:04Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65450-92-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49452
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów? : poradnik dla wychowawców i nauczycieli : TROS-KA materiały postdiagnostyczne pl
dc.title.alternative How to develop the social and emotional competences of students? : a guide for employees of psychological and pedagogical counseling centers : TROS-KA postdiagnostic materials pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji pl
dc.description.physical 128 pl
dc.description.additional Recenzowany podręcznik na CD. Materiały postdiagnostyczne cz. 4 stanowią integralną cześć zestawu TROS-KA, który powstał w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pl
dc.abstract.pl Materiały postdiagnostyczne służą do pomiaru kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów w średnim wieku szkolnym, tj. w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej. Pakiet materiałów obejmuje: scenariusze zajęć, gry dydaktyczne oraz prezentacje multimedialne do wykorzystania przez nauczycieli i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Cz. 4 (14 scenariuszy) dotyczy kontroli afektu. pl
dc.subject.pl materiały postdiagnostyczne pl
dc.subject.en postdiagnostic materials pl
dc.description.volume Cz. 4 pl
dc.description.publication 8 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Handbook pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)