Jagiellonian University Repository

Międzynarodowa konferencja "Nowożytny człowiek : przestrzeń, władza, prawo w XVI-XVIII wieku" (Kijów 12-13 września 2013 roku) : sprawozdanie

Międzynarodowa konferencja "Nowożytny człowiek : ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych