Jagiellonian University Repository

Fuzje uczelnii rankingi międzynarodowe : czy w szaleństwie jest metoda?

pcg.skipToMenu

Fuzje uczelnii rankingi międzynarodowe : czy w szaleństwie jest metoda?

Show full item record

dc.contributor.author Sułkowski, Łukasz [SAP13008298] pl
dc.date.accessioned 2018-01-30T12:05:18Z
dc.date.available 2018-01-30T12:05:18Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1733-2486 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49431
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Fuzje uczelnii rankingi międzynarodowe : czy w szaleństwie jest metoda? pl
dc.title.alternative University fusion and international rankings? : is there method in this madness? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-81 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 79-81 pl
dc.identifier.weblink http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-2-2.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sprzężenie zwrotne pomiędzy fuzjami uczelni a ich miejscami w rankingach. Tekst rozpoczyna przegląd rankingów międzynarodowych, a następnie procesów konsolidacyjnych na świecie. Następnie przeanalizowane zostały relacje fuzje - rankingi. We wnioskach końcowych znalazły się postulaty skutecznej realizacji procesów konsolidacyjnych w nauce i szkolnictwie wyższym. pl
dc.abstract.en The importance of rankings and mergers of the higher education worldwide is constantly growing. Developing academic perfection programs and islands of excellence leads to sustaining very competitive group of elite universities called World Class Universities. Consolidation is one of the most common ways of creating or strengthening such universities and improving their positions in international rankings. A hypothesis can be stated that consolidation processes are directly linked to international university rankings in numerous countries. Rapid rise in importance of international university rankings stimulated the development of consolidation processes in the science and higher education sector. However, university's position in the rankings is an artificial and instrumental measure that should not be the main reason for mergers decisions. More important are the organic causes, i.e. the complementarity of the university allowing for synergies in scientific, didactic and implementation activities. pl
dc.subject.pl szkolnictwo wyższe pl
dc.subject.pl ranking szkół wyższych pl
dc.subject.pl zarządzanie szkolnictwem pl
dc.subject.pl fuzje i przejęcia pl
dc.subject.en higher education pl
dc.subject.en mergers and acquisitions pl
dc.subject.en education management pl
dc.subject.en ranking of higher education institutions pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 2, cz. 2 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.eissn 2543-8190 pl
dc.title.journal Przedsiębiorczość i Zarządzanie pl
dc.title.volume Zarządzanie humanistyczne i publiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-29 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska