Jagiellonian University Repository

Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Chin wobec Kazachstanu : perspektywy współpracy w ramach inicjatywy "Jednego Pasa i Jednej Drogi"

Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Chin wobec ...

Show full item record

dc.contributor.author Gacek, Łukasz [SAP11019613] pl
dc.date.accessioned 2018-01-29T14:03:23Z
dc.date.available 2018-01-29T14:03:23Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0035-7707 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49401
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Chin wobec Kazachstanu : perspektywy współpracy w ramach inicjatywy "Jednego Pasa i Jednej Drogi" pl
dc.title.alternative External dimension of China's energy policy towards Kazakhstan : perspectives of cooperation within the "One Belt, One Road" initiative pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 87-108 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/viewFile/7727/7836 pl
dc.subject.pl Chiny pl
dc.subject.pl Kazachstan pl
dc.subject.pl polityka energetyczna pl
dc.subject.pl inicjatywa "Jednego Pasa i Jednej Drogi" pl
dc.subject.pl Nowy Jedwabny Szlak pl
dc.subject.en China pl
dc.subject.en Kazakhstan pl
dc.subject.en energy policy pl
dc.subject.en "One Belt, One Road" initiative pl
dc.subject.en New Silk Road pl
dc.description.volume 65 pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.publication 1,52 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rh.2017.65.9-5 pl
dc.identifier.eissn 2544-5200 pl
dc.title.journal Roczniki Humanistyczne pl
dc.title.volume Sinologia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-29 pl
dc.participation Gacek, Łukasz: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa