Jagiellonian University Repository

Characterisation of carotenoids involved in the xanthophyll cycle

pcg.skipToMenu

Characterisation of carotenoids involved in the xanthophyll cycle

Show full item record

dc.contributor.author Kuczyńska, Paulina [SAP14006238] pl
dc.contributor.author Jemioła-Rzemińska, Małgorzata [SAP11115838] pl
dc.contributor.author Strzałka, Kazimierz [SAP12020274] pl
dc.contributor.editor Cvetković, Dragan J. pl
dc.contributor.editor Nikolić, Goran S. pl
dc.date.accessioned 2018-01-26T09:55:31Z
dc.date.available 2018-01-26T09:55:31Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-953-51-3211-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49321
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode *
dc.title Characterisation of carotenoids involved in the xanthophyll cycle pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Rijeka : InTech pl
dc.description.physical 3-16 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.5772/67786 pl
dc.identifier.eisbn 978-953-51-3212-7 pl
dc.title.container Caretenoids pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
dc.sourceinfo liczba autorów 42; liczba stron 229; liczba arkuszy wydawniczych 14; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0