Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

How does the endophytic fungus Mucor sp. improve Arabidopsis arenosa vegetation in the degraded environment of a mine dump?

How does the endophytic fungus Mucor sp. improve ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Rozpądek, Piotr [SAP14010101] pl
dc.contributor.author Domka, Agnieszka [USOS204395] pl
dc.contributor.author Ważny, Rafał [SAP14010219] pl
dc.contributor.author Nosek, M. pl
dc.contributor.author Jędrzejczyk, Roman [SAP14007386] pl
dc.contributor.author Tokarz, K. pl
dc.contributor.author Turnau, Katarzyna [SAP11010708] pl
dc.date.accessioned 2018-01-26T08:35:15Z
dc.date.available 2018-01-26T08:35:15Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0098-8472 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49319
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title How does the endophytic fungus Mucor sp. improve Arabidopsis arenosa vegetation in the degraded environment of a mine dump? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 31-42 pl
dc.description.volume 147 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.envexpbot.2017.11.009 pl
dc.identifier.eissn 1873-7307 pl
dc.title.journal Environmental and Experimental Botany pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach