Jagiellonian University Repository

Meta-analysis of genome-wide association studies identifies 8 novel loci involved in shape variation of human head hair

pcg.skipToMenu

Meta-analysis of genome-wide association studies identifies 8 novel loci involved in shape variation of human head hair

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa