Jagiellonian University Repository

Bezpieczeństwo energetyczne Japonii w kontekście stosunków z państwami Zatoki Perskiej w latach 2007-2016

pcg.skipToMenu

Bezpieczeństwo energetyczne Japonii w kontekście stosunków z państwami Zatoki Perskiej w latach 2007-2016

Show full item record

dc.contributor.author Trojnar, Ewa [SAP11019951] pl
dc.date.accessioned 2018-01-25T09:51:05Z
dc.date.available 2018-01-25T09:51:05Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1733-2680 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49282
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Bezpieczeństwo energetyczne Japonii w kontekście stosunków z państwami Zatoki Perskiej w latach 2007-2016 pl
dc.title.alternative Japan's energy security in the context of relations with the Gulf States between 2007 and 2016 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 167-177 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/17310 pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,72 pl
dc.identifier.eissn 2451-0610 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia Międzynarodowe pl
dc.title.volume Andrzeja Kapiszewskiego przekraczanie granic kulturowych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-01 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska