Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Nadzór prewencyjny sprawców niebezpiecznych po odbyciu karyAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Herbowski, Piotr
Szumiło-Kulczycka Dobrosława
Krawczyk, Waldemar
Słapczyńska, Dominika
Zalewska, Anna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Herbowski, Piotr
Szumiło-Kulczycka Dobrosława
Krawczyk, Waldemar
Słapczyńska, Dominika
Zalewska, Anna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Herbowski, Piotr
Szumiło-Kulczycka Dobrosława
Krawczyk, Waldemar
Słapczyńska, Dominika
Zalewska, Anna