Jagiellonian University Repository

Смирительная рубашка для гениев Сергея Арно или вопрос o литературном кризисе

Смирительная рубашка для гениев Сергея Арно или ...

Show full item record

dc.contributor.author Brążkiewicz, Bartłomiej [SAP11020203] pl
dc.date.accessioned 2018-01-24T14:25:42Z
dc.date.available 2018-01-24T14:25:42Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2451-4985 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49254
dc.language rus pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Смирительная рубашка для гениев Сергея Арно или вопрос o литературном кризисе pl
dc.title.alternative Sergey Arno’s novel Smiritel’naya Rubashka Dlya Geniyev, or the Issue olf iterary crisis pl
dc.title.alternative Smiritel'naâ rubaška dlâ geniev Sergeâ Arno ili vopros o literaturnom krizise pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 235-244 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/PKKS/2017/Vol-XIII/art/10601/ pl
dc.subject.pl literatura rosyjska pl
dc.subject.pl Siergiej Arno pl
dc.subject.pl choroba psychiczna pl
dc.subject.pl nadużycia psychiatrii pl
dc.subject.en Russian literature pl
dc.subject.en Sergey Arno pl
dc.subject.en mental illness pl
dc.subject.en abuse of psychiatry pl
dc.description.volume 13 pl
dc.identifier.doi 10.4467/25439561KSR.17.018.7888 pl
dc.identifier.eissn 2543-9561 pl
dc.title.journal Kultura Słowian pl
dc.title.volume Słowianie : problemy geokultury pl
dc.language.container rus pl
dc.date.accession 2018-01-23 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska