Jagiellonian University Repository

Funkcja mitochondriów w utrzymaniu płodności żeńskiej

Funkcja mitochondriów w utrzymaniu płodności żeńskiej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne