Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Studia JudaicaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Wodziński, Marcin
Trzciński, Andrzej
Gąsiorowski Stefan
Adamczyk-Garbowska, Monika
Markowski, Artur
Ruta Magdalena

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Wodziński, Marcin
Trzciński, Andrzej
Gąsiorowski Stefan
Adamczyk-Garbowska, Monika
Markowski, Artur
Ruta Magdalena

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Wodziński, Marcin
Trzciński, Andrzej
Gąsiorowski Stefan
Adamczyk-Garbowska, Monika
Markowski, Artur
Ruta Magdalena