Jagiellonian University Repository

Hipermedialny dialog w edukacji artystycznej

Hipermedialny dialog w edukacji artystycznej

Show full item record

dc.contributor.author Sidey Myoo [SAP11014298] pl
dc.contributor.editor Morbitzer, Janusz pl
dc.contributor.editor Morańska, Danuta pl
dc.contributor.editor Musiał, Emilia pl
dc.date.accessioned 2018-01-23T13:44:19Z
dc.date.available 2018-01-23T13:44:19Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-8365621-29-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49194
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other artistic education pl
dc.subject.other hipertext pl
dc.subject.other multimedia pl
dc.subject.other wired up pl
dc.subject.other Web pl
dc.title Hipermedialny dialog w edukacji artystycznej pl
dc.title.alternative Hipermedial dialogue in artistic education pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu pl
dc.description.physical 185-193 pl
dc.description.additional Autor Michał Ostrowicki pub. art. pod pseudonimem Sidey Myoo pl
dc.abstract.pl Treścią artykułu jest zaprezentowanie roli hipertekstowego przekazu oraz znaczenia stosowania nowo powstających mediów w edukacji artystycznej. Terminu "hipertekst" używam w podobnym znaczeniu do zaproponowanego przez Teda Nelsona, tzn. chodzi o linkowanie informacji występującej w Sieci pod różną postacią, co wpływa na poszerzanie i uszczegóławianie jej znaczenia. Poprzez "multimedialność" rozumiem użycie różnych urządzeń elektronicznych, biorąc pod uwagę ich techniczny potencjał wraz z oprogramowaniem. pl
dc.abstract.en The matter of the article is to present the role of the hypertext communication, and the importance of using the new media in artistic education. The term hypertext I use similar to the meaning proposed by Ted Nelson, i. e. the linking the information on the Web in different forms, which influence the broadening and refining of this information. Through mulimedia I understand the use of various electronic devices, taking into account their technical potential along with the software. pl
dc.subject.pl edukacja artystyczna pl
dc.subject.pl hipertekst pl
dc.subject.pl multimedia pl
dc.subject.pl usieciowienie pl
dc.subject.pl sieć pl
dc.description.series Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej pl
dc.description.publication 0,67 pl
dc.title.container Człowiek, media, edukacja pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 27; liczba stron 236; liczba arkuszy wydawniczych 14,75; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)