Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Hipermedialny dialog w edukacji artystycznejAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Sidey Myoo
Morbitzer, Janusz
Morańska, Danuta
Musiał, Emilia

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Sidey Myoo
Morbitzer, Janusz
Morańska, Danuta
Musiał, Emilia

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Sidey Myoo
Morbitzer, Janusz
Morańska, Danuta
Musiał, Emilia