Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Influence of amylose content and oxidation level of ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Pietrzyk, Sławomir
Fortuna, Teresa
Juszczak, Lesław
Gałkowska, Dorota
Bączkowicz, Małgorzata
Łabanowska Maria
Kurdziel Magdalena

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Pietrzyk, Sławomir
Fortuna, Teresa
Juszczak, Lesław
Gałkowska, Dorota
Bączkowicz, Małgorzata
Łabanowska Maria
Kurdziel Magdalena

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Pietrzyk, Sławomir
Fortuna, Teresa
Juszczak, Lesław
Gałkowska, Dorota
Bączkowicz, Małgorzata
Łabanowska Maria
Kurdziel Magdalena