Jagiellonian University Repository

The impact of extreme rainfall and flash floods on the flood risk management process and geomorphological changes in small Carpathian catchments : a case study of the Kasiniczanka river (Outer Carpathians, Poland)

pcg.skipToMenu

The impact of extreme rainfall and flash floods on the flood risk management process and geomorphological changes in small Carpathian catchments : a case study of the Kasiniczanka river (Outer Carpathians, Poland)

Show full item record

dc.contributor.author Bryndal, Tomasz pl
dc.contributor.author Franczak, Paweł [USOS95586] pl
dc.contributor.author Kroczak, Rafał pl
dc.contributor.author Cabaj, Wacław pl
dc.contributor.author Kołodziej, Adam [USOS24909] pl
dc.date.accessioned 2018-01-23T10:46:15Z
dc.date.available 2018-01-23T10:46:15Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0921-030X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49170
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title The impact of extreme rainfall and flash floods on the flood risk management process and geomorphological changes in small Carpathian catchments : a case study of the Kasiniczanka river (Outer Carpathians, Poland) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 95-120 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 118-120 pl
dc.subject.en extreme rainfall pl
dc.subject.en flash flood pl
dc.subject.en flood peak pl
dc.subject.en flood risk pl
dc.subject.en the Carpathians pl
dc.description.volume 88 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s11069-017-2858-7 pl
dc.identifier.eissn 1573-0840 pl
dc.title.journal Natural Hazards pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 A]: 30


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa