Jagiellonian University Repository

Introduction : natural order and the revolution

pcg.skipToMenu

Introduction : natural order and the revolution

Show full item record

dc.contributor.author Diec, Joachim [SAP11015476] pl
dc.contributor.editor Diec, Joachim [SAP11015476] pl
dc.date.accessioned 2018-01-17T13:10:00Z
dc.date.available 2018-01-17T13:10:00Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-904-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48963
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Introduction : natural order and the revolution pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 7-20 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Deconstruction of natural order : the legacy of the Russian revolution pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
dc.sourceinfo liczba autorów 4; liczba stron 146; liczba arkuszy wydawniczych 8; pl
dc.publisher.ministerial Księgarnia Akademicka pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa