Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Search for supersymmetry in final states with two same-sign or three leptons and jets using 36 fb^{-1} of \sqrt{s}=13 TeV pp collision data with the ATLAS detector

Search for supersymmetry in final states with two ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach