Jagiellonian University Repository

Atmospheric moisture content over Europe and the Northern Atlantic

pcg.skipToMenu

Atmospheric moisture content over Europe and the Northern Atlantic

Show full item record

dc.contributor.author Wypych, Agnieszka [SAP11019205] pl
dc.contributor.author Bochenek, Bogdan pl
dc.contributor.author Różycki, Michał [USOS238227] pl
dc.date.accessioned 2018-01-17T08:36:55Z
dc.date.available 2018-01-17T08:36:55Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48905
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Atmospheric moisture content over Europe and the Northern Atlantic pl
dc.type JournalArticle pl
dc.subject.en precipitable water pl
dc.subject.en inter-annual variability pl
dc.subject.en moisture anomalies pl
dc.subject.en water vapor transport pl
dc.subject.en Europe pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.3390/atmos9010018 pl
dc.identifier.eissn 2073-4433 pl
dc.title.journal Atmosphere pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 18 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2018 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa