Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

O właściwości instancyjnej w sprawach wydawania decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości

O właściwości instancyjnej w sprawach wydawania ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach