Jagiellonian University Repository

Wpływ kompetencji informacyjno-cyfrowych a proces indywidualnego zarządzania informacją wśród seniorów

Wpływ kompetencji informacyjno-cyfrowych a proces ...

Show full item record

dc.contributor.author Rak, Dorota [SAP14017739] pl
dc.contributor.editor Sapa, Remigiusz [SAP11014865] pl
dc.date.accessioned 2018-01-16T13:20:25Z
dc.date.available 2018-01-16T13:20:25Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-946655-9-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48834
dc.language pol pl
dc.rights Licencja Open Access BJ *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/oa_bj/licencja_oa_bj_v1.pdf *
dc.title Wpływ kompetencji informacyjno-cyfrowych a proces indywidualnego zarządzania informacją wśród seniorów pl
dc.title.alternative The impact of information and computer literacy on senior citizens' personal information management pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 449-461 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 460-461 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o proces indywidualnego zarządzania informacją wśród seniorów. Zagadnienie to zostało przeanalizowane w dwóch obszarach: kontekście cyfrowym i tradycyjnym. Wartość dodaną stanowi odpowiedź na pytanie o zachowania informacyjne seniorów i towarzyszące im emocje. Do analizy problemu zostały wykorzystane wyniki badań ankietowych, w których uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku UJ w Krakowie uczęszczający na warsztaty komputerowe. Wyniki analizy odniesiono do innych badań z zakresu indywidualnego zarządzania informacją, które w 2012 roku przeprowadziła Marzena Świgoń. Rezultaty badań pozwoliły na wykazanie zależności pomiędzy kompetencjami informacyjnymi i informatycznymi a procesem indywidualnego zarządzania informacją wśród seniorów. pl
dc.abstract.en This article is focused on a process of personal information management (PIM) going around a group of senior citizens. It was analysed in two areas: digital and traditional contexts. The added value is an answer concerning information behaviours and emotions during processes related with information. The author used a special, dedicated questionnaire which was filled in by senior citizens from Jagiellonian University’s classes for the elderly. They take part in computer workshops. The results were referred to other surveys which had been made a few years earlier by Marzena Świgoń. The methodology was helpful in discovering the impact of information and computer literacy on senior citizens’ personal information management. pl
dc.subject.pl indywidualne zarządzanie informacją pl
dc.subject.pl kompetencje informacyjne pl
dc.subject.pl kompetencje informatyczne pl
dc.subject.pl seniorzy pl
dc.subject.en computer literacy pl
dc.subject.en information literacy pl
dc.subject.en personal information management pl
dc.subject.en seniors pl
dc.description.publication 0,71 pl
dc.title.container Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 26; liczba stron 461; liczba arkuszy wydawniczych 21; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Open Access BJ Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Open Access BJ