Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Wpływ kompetencji informacyjno-cyfrowych a proces ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Rak Dorota
Sapa Remigiusz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Rak Dorota
Sapa Remigiusz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Rak Dorota
Sapa Remigiusz