Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wpływ kompetencji informacyjno-cyfrowych a proces indywidualnego zarządzania informacją wśród seniorów

Wpływ kompetencji informacyjno-cyfrowych a proces ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Licencja Open Access BJ Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Licencja Open Access BJ