Jagiellonian University Repository

Diagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu pracy : technika incydentów krytycznych

Diagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu ...

Show full item record

dc.contributor.author Cisek, Sabina [SAP11013900] pl
dc.contributor.editor Sapa, Remigiusz [SAP11014865] pl
dc.date.accessioned 2018-01-16T11:56:26Z
dc.date.available 2018-01-16T11:56:26Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-946655-9-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48814
dc.language pol pl
dc.rights Licencja Open Access BJ *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/oa_bj/licencja_oa_bj_v1.pdf *
dc.title Diagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu pracy : technika incydentów krytycznych pl
dc.title.alternative Diagnosis of workplace information literacy : the critical incident technique pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 129-141 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 138-141 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia wybrane aspekty kompetencji informacyjnych w miejscu pracy (workplace information literacy) oraz jakościowej procedury badawczej zwanej techniką incydentów krytycznych (CIT), w perspektywie możliwości wykorzystania tej metody do diagnozowania wskazanych kompetencji. Na podstawie analizy i krytyki piśmiennictwa stwierdzono m.in., iż umiejętności informacyjne pożądane w środowisku pracy różnią się zasadniczo od tych, które są niezbędne w ramach edukacji formalnej, np. w trakcie studiów. Opisano także najważniejsze cechy CIT oraz zdefiniowano pojęcie zdarzenia krytycznego. Przedstawiono również argumenty na rzecz stosowania omawianej metody w diagnostyce kompetencji informacyjnych w środowisku zawodowym, w tym elastyczność i naturalistyczny, lokalny charakter. pl
dc.abstract.en This paper depicts some selected aspects of workplace information literacy as well as a qualitative research procedure called critical incident technique (CIT), from the perspective of using that method to study information competencies at work. It has been noted, based on a critical literature review, that information skills required in the workplace context differ considerably from those needed within formal education systems (i.e. schools, universities). Also, the most important features of CIT have been described and the concept of the critical incident itself has been defined. In addition, a few arguments for using the critical incident method to study workplace information literacy are given, including its flexibility and naturalistic, local nature. pl
dc.subject.pl CIT pl
dc.subject.pl diagnostyka pl
dc.subject.pl kompetencje informacyjne w miejscu pracy pl
dc.subject.pl technika incydentów krytycznych pl
dc.subject.en CIT pl
dc.subject.en critical incident technique pl
dc.subject.en diagnostics pl
dc.subject.en workplace information literacy pl
dc.description.publication 0,77 pl
dc.title.container Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 26; liczba stron 461; liczba arkuszy wydawniczych 21; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Open Access BJ Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Open Access BJ