Jagiellonian University Repository

Zasada równości broni w kontekście nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego z dnia 27 września 2013 r.

Zasada równości broni w kontekście nowelizacji Kodeksu ...

Show full item record

dc.contributor.author Sentysz, Oliwia pl
dc.date.accessioned 2018-01-15T16:28:31Z
dc.date.available 2018-01-15T16:28:31Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48757
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zasada równości broni w kontekście nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego z dnia 27 września 2013 r. pl
dc.title.alternative The principle of equality of arms in according to the amendment of The Code of Criminal Procedure from 27 September 2013 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 20-30 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/d15b969f-338b-48a8-a31d-de43ff67f26d pl
dc.abstract.pl Zasada równości broni (nazywana także zasadą równości stron procesowych) jest elementarną podstawą sprawiedliwego i rzetelnego modelu postępowania karnego. Jej kształt ugruntowany przez wieloletnią praktykę na gruncie obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Karnego ulegnie diametralnej zmianie wskutek tzw. "Wielkiej Nowelizacji", wchodzącej w życie 1 lipca 2015 r. W związku z tym rodzi się wiele pytań dotyczących faktycznego charakteru tej zasady procesowej w nowym modelu postępowania. W artykule pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące wprowadzania jej w życie w procesie mającym dążyć do pełniejszej kontradyktoryjności. Wskazano także na problematykę zasady równości stron procesowych na gruncie regulacji międzynarodowych. pl
dc.abstract.en The principle of equality of arms (sometimes named as the principle of equality of parties) is a fundamental base of the fair trial doctrine. It's shape would radically change due to "The Great Amendment" from 1st July 2015. According to that, there are plenty of ambiguities about its practical role in the new procedure. In the article there are lots of doubts and questions about implementing it after the amendment in a trial which is being changed for much more adversarial system. What is more, in the text there are also international adjustments about the principle of equality of arms and some examples of using them in The European Court of Human Rights sentences. pl
dc.description.number 2 (19) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Nowelizacja postępowania karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-15 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa