Jagiellonian University Repository

Uwagi na temat stosowania protokołu ograniczonego w zreformowanym procesie karnym

Uwagi na temat stosowania protokołu ograniczonego w ...

Show full item record

dc.contributor.author Pawelec, Szymon pl
dc.date.accessioned 2018-01-15T15:49:53Z
dc.date.available 2018-01-15T15:49:53Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48748
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Uwagi na temat stosowania protokołu ograniczonego w zreformowanym procesie karnym pl
dc.title.alternative Remarks on the usage of limited records of testimonies in the new Polish criminal procedure pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 3-19 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/d75b2fdd-4bb5-4f69-bf9e-07ff5b341b08 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł jest poświęcony wprowadzonym nowelą z 27 września 2013 r. rozwiązaniom dotyczącym utrwalania przesłuchań świadków przez Policję w formie protokołu uproszczonego, z subsydiarnym posiłkowaniem się konstrukcją notatki urzędowej oraz wniosku o przesłuchanie świadka przez prokuratora. Omawiając tę problematykę, autor wychodzi od ogólnych rozważań na temat natury protokołu w polskim procesie karnym oraz praktycznej doniosłości protokołów przesłuchań z postępowania przygotowawczego dla dalszego biegu kontradyktoryjnego postępowania jurysdykcyjnego. Szczegółowe rozważania na temat wykładni art. 311 § 3-7 k.p.k. zostały przeprowadzone z uwzględnieniem wątpliwości interpretacyjnych towarzyszących rozumieniu zastosowanych w tych przepisach odesłań oraz problematyki odpowiedniego stosowania wprowadzanych mechanizmów w ramach dochodzenia. pl
dc.abstract.en This paper canvasses new solutions introduced to the Polish criminal procedure by the amendment of 27 September 2013, concerning limited Police records of testimonies, supported by the usage of official notes and motions for taking the testimonies by the prosecutor. As an introduction to that topic the author presents general remarks on the nature of the record in Polish criminal proceedings and the practical significance of the records made in the preliminary proceedings for the further course of contradictory judicial phase of the process. A detailed analysis of Article 311 § 3-7 of the Polish code of criminal procedure includes explanation of interpretational difficulties with the usage of internal references between its provisions and their application to both forms of preliminary proceedings (investigation and inquiry). pl
dc.description.number 2 (19) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Nowelizacja postępowania karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-15 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa