Jagiellonian University Repository

Wpływ biegłego na "odnalezienie prawdy" w świetle nowelizacji procedury karnej

pcg.skipToMenu

Wpływ biegłego na "odnalezienie prawdy" w świetle nowelizacji procedury karnej

Show full item record

dc.contributor.author Parzych, Radosław pl
dc.date.accessioned 2018-01-15T15:41:36Z
dc.date.available 2018-01-15T15:41:36Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48746
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wpływ biegłego na "odnalezienie prawdy" w świetle nowelizacji procedury karnej pl
dc.title.alternative A position of an expert witness on the basis of the amended Code of Criminal Procedure pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 98-117 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/de09083f-e48b-4d79-9a67-cedb618b9e94 pl
dc.abstract.pl Artykuł jest próbą ukazania pozycji ustrojowej biegłego na gruncie obowiązujących przepisów procedury karnej. Omówione zostały także poszczególne zmiany Kodeksu postępowania karnego dotyczące prawa dowodowego wraz z próbą zwrócenia uwagi na najważniejsze wątpliwości związane z nowelizacją art. 167 k.p.k. oraz art. 393 § 3 k.p.k. Na gruncie znowelizowanych przepisów dopuszczalne będzie odczytywanie na rozprawie wszelkich dokumentów prywatnych. Tym samym ustawodawca dopuszcza wprowadzanie do postępowania opinii prywatnych (ekspertyz prywatnych), co też wymaga nowego spojrzenia na zagrożenia związane z dopuszczeniem tychże opinii na przebieg postępowania karnego. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to define a position of an expert witness on the basis of existing rules of the criminal procedure. The author also analyses individual amendments to the Code of Criminal Procedure concerning the law of evidence, with particular regard to the the important concerns that arise from the amendment of article 167 C.C.P. and article 393 § 3 C.C.P. On the basis of the amended regulations it will be acceptable to read any private document at the hearing. Thus, the legislator provides possibility to introduce private opinion (private expertise) to the conduct, which may become the source of new problems that require new perspective on the course of criminal proceedings. pl
dc.description.number 2 (19) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Nowelizacja postępowania karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-15 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa