Jagiellonian University Repository

"Chory człowiek (Europy)" i morze : koncepcje rozwoju i działania floty osmańskiej na początku XX wieku

pcg.skipToMenu

"Chory człowiek (Europy)" i morze : koncepcje rozwoju i działania floty osmańskiej na początku XX wieku

Show full item record

dc.contributor.author Nykiel, Piotr [SAP11018448] pl
dc.date.accessioned 2018-01-15T10:53:51Z
dc.date.available 2018-01-15T10:53:51Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0137-3587 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48681
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Chory człowiek (Europy)" i morze : koncepcje rozwoju i działania floty osmańskiej na początku XX wieku pl
dc.title.alternative The "Sick Man of Europe" and the sea : concepts in the development and activity of the Ottoman Navy at the beginning of the 20th century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-99 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 96-98 pl
dc.identifier.weblink https://wnus.edu.pl/sm/pl/issues/ pl
dc.abstract.pl Abdülhamid II odziedziczył flotę, która pod względem liczebnym uchodziła za trzecią na świecie, ale wskutek porażki w wojnie z Rosją (1877–1878) zmuszony został do zepchnięcia jej na dalszy plan i pilnego zajęcia się odbudową sił lądowych. Przez 30 lat osmańskie okręty nie opuszczały Stambułu, co miało katastrofalny wpływ zarówno na ich stan techniczny, jak i na poziom wyszkolenia załóg. Kolejny sułtan, Mehmed V, zmierzył się więc z koniecznością odbudowy marynarki wojennej. Turcy zwrócili się o pomoc merytoryczną do Londynu, w rezultacie czego w latach 1909–1914 wysłane zostały do Stambułu trzy kolejne brytyjskie misje morskie. Różnice kulturowe i rozbieżności w kwestii koncepcji rozwoju floty sprawiły jednak, że współpraca między oboma stronami nie przebiegała harmonijnie. Ważną rolę odegrały też nieszczerość intencji Brytyjczyków, wyraźny konflikt interesów oraz świadome stosowanie przez Turków dywersyfikacji dostaw broni i pomocy eksperckiej. Mimo całkowitego braku przygotowania do udziału w jakimkolwiek konflikcie zbrojnym Osmańska Marynarka Wojenna poradziła sobie nadspodziewanie dobrze zarówno podczas wojen bałkańskich, jak i w czasie pierwszej wojny światowej. pl
dc.abstract.en Abdülhamid II inherited a navy which in terms of quantity was considered to be the third in the world, but as a result of defeat in war with Russia (1877–1878) he was forced to push it to the background and to deal urgently with the reconstruction of his land forces. For 30 years his ships were not to leave Constantinople, which was to have a devastating effect on their technical condition as well as on the training level of naval personnel. Thus it was his successor Mehmed V who faced the necessity of reconstruction of the Ottoman Navy. The Turks applied for substantive assistance to London and as a result three consecutive British Naval Missions were sent to Constantinople for the period 1909–1914. Cultural differences and discrepancies regarding the concept of navy development made the cooperation between the parties unharmonious. The insincerity of intentions on the side of the British, a clear conflict of interests as well as a conscious diversification of weapon deliveries and the employment of foreign experts applied by the Turks were to play an important role too. Despite being completely unprepared for any military conflict, both during the Balkan Wars and the Great War the Ottoman Navy did its job surprisingly well. pl
dc.subject.pl osmańska flota pl
dc.subject.pl Arthur H. Limpus pl
dc.subject.pl Mehmet V pl
dc.subject.pl Cemal Pasza pl
dc.subject.pl Douglas Gamble pl
dc.subject.pl Wilhelm Souchon pl
dc.subject.pl Hugh P. Williams pl
dc.subject.en Ottoman Navy pl
dc.subject.en Arthur H. Limpus pl
dc.subject.en Mehmet V pl
dc.subject.en Cemal Pasha pl
dc.subject.en Douglas Gamble pl
dc.subject.en Wilhelm Souchon pl
dc.subject.en Hugh P. Williams pl
dc.description.volume 30 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.18276/sm pl
dc.identifier.eissn 2353-303X pl
dc.title.journal Studia Maritima pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-15 pl
dc.participation Nykiel, Piotr: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa