Jagiellonian University Repository

Instytucjonalne aspekty oceny skuteczności terytorialnej polityki rozwoju w kontekście strategii rozwoju województwa

pcg.skipToMenu

Instytucjonalne aspekty oceny skuteczności terytorialnej polityki rozwoju w kontekście strategii rozwoju województwa

Show full item record

dc.contributor.author Noworól, Aleksander [SAP11017578] pl
dc.date.accessioned 2018-01-12T14:21:18Z
dc.date.available 2018-01-12T14:21:18Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0079-3493 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48626
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Instytucjonalne aspekty oceny skuteczności terytorialnej polityki rozwoju w kontekście strategii rozwoju województwa pl
dc.title.alternative Institutional aspects of evaluation of territorial development policy in the context of regional development strategy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 118-131 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 129-131. Red. zeszytu: Aleksandra Nowakowska i Jacek Szlachta pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/Content/102524/PDF/13_Noworol.pdf pl
dc.abstract.en The paper depicts selected aspects of the evaluation of a regional development strategy. Referring to characteristics of the territorial approach to the regional policy, the author presents key features and challenges of the management of development in the times of growing influence of ICT on societies’ life. The main premise for the formulation of paper's conclusions has been a series of debates concerning preparation of the mid-term evaluation of the Małopolska Regional Development Strategy 2011‑2020. The crucial recommendation of the author is the consideration of the institutional change in the prospective reflection on the evaluation of territorial policies. pl
dc.subject.en animation of development pl
dc.subject.en evaluation of territotial policies pl
dc.subject.en strategic management pl
dc.subject.en territorial development pl
dc.subject.en territorialization of development policy pl
dc.description.number 268 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.24425/117892 pl
dc.title.journal Biuletyn KPZK pl
dc.title.volume Terytorialny wymiar polityki regionalnej : polskie doświadczenia = Territorial dimension of regional policy : Polish experiences pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0