Jagiellonian University Repository

Mediacja w postępowaniach sądowych

pcg.skipToMenu

Mediacja w postępowaniach sądowych

Show full item record

dc.contributor.author Skoczeń, Justyna [USOS172477] pl
dc.contributor.author Wierzbicka, Renata [USOS120292] pl
dc.date.accessioned 2018-01-12T12:38:01Z
dc.date.available 2018-01-12T12:38:01Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48618
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Mediacja w postępowaniach sądowych pl
dc.title.alternative Mediation in criminal, civil and administrative proceedings pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 198-216 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/15379bc9-6ca6-4b3f-ae2d-7bebcd3cbac2 pl
dc.abstract.pl Mediacja w ostatnich latach jest instytucją prawną budzącą niezwykle zainteresowanie wśród teoretyków i praktyków różnych gałęzi prawa. Z jednej bowiem strony mediacja jest traktowana jako jeden z alternatywnych sposobów rozstrzygania konfliktów poza drogą sądową, z drugiej natomiast strony w praktyce niezwykle rzadko sięga się po ten instrument. Postępowanie mediacyjne prowadzi się w sposób bezstronny i poufny, a strony mogą odstąpić od mediacji na każdym etapie postępowania. Mediacja jest uregulowana zarówno w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, jak też w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. W każdej z tych procedur dostrzegane są zalety oraz wady mediacji, przy czym należy oczekiwać wzrastającego znaczenia tej instytucji. Warunkiem jest jednak wprowadzenie do mediacji w sprawach karnych przepisów, które pozwolą skutecznie zakończyć postępowanie, jeśli strony pojednają się w drodze mediacji. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is the analysis of the institution of mediation as an alternative dispute resolution method in criminal proceedings, including proceedings in cases of misconduct as well as in civil proceedings and administrative proceedings. Mediation is entirely voluntary and either party may at any time refuse further participation in mediation proceedings. Conduct of mediation proceedings is associated with a number of advantages, especially as I was often mentioned the cost savings and the implementation of the principles of economics. The introduction of this institution was primarily to establish an alternative to prosecution, the way to resolve conflicts. In mediation proceedings the parties are equal partners who have a common aim must be to communicate. pl
dc.description.number 3 (20) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Z przestrzeni prawa karnego i bezpieczeństwa publicznego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-12 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa