Jagiellonian University Repository

Zakaz "podwójnego karania" w prawie europejskim w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

Zakaz "podwójnego karania" w prawie europejskim w ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa