Jagiellonian University Repository

Bankowość elektroniczna jako nowy wymiar zarządzania ryzykiem operacyjnym w sektorze bankowym

Bankowość elektroniczna jako nowy wymiar zarządzania ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska