Jagiellonian University Repository

Europejska koncepcja "e-government" w świetle wskaźników Komisji Europejskiej

Europejska koncepcja "e-government" w świetle ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa